Політика конфіденційності

1. Загальні положення
 

Цей документ складений відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI (далі — Закон) і визначає Політику конфіденційності для сайту https://dzherelna.rv.ua/ (далі — Сайт) ФОП Ярощук Ірини Олексіївни (далі — Оператор).

У цьому документі пояснюється які види інформації можуть бути зібрані на Сайті і зберігатися Оператором, як саме буде використовуватися і надаватися ця інформація, а також які заходи вживатимуться Оператором щодо забезпечення безпеки персональних даних.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці конфіденційності
 

Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).

Веб-сайт — сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://dzherelna.rv.ua/.

Знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дозволяють прямо або побічно ідентифікувати особу.

Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Оператор — фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Користувач — це суб’єкт персональних даних, яким є будь-який відвідувач веб-сайту https://dzherelna.rv.ua/.

Поширення персональних даних — це дії з передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних.

Транскордонна передача персональних даних — передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі.

Знищення персональних даних — будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача:
 

Прізвище, ім’я;
Номер телефону;
Адреса поштової скриньки.

Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Analytics та інших).

Перераховані вище дані далі по тексту Політики конфіденційності об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Мета обробки персональних даних
 

1. Мета обробки персональних даних Користувача — надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та / або матеріалів, що містяться на веб-сайті.

2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти ostrozka2017@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».

3. Знеособлені дані Користувачів, зібрані за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на веб-сайті для подальшого поліпшення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних
 

1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або надсилання Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://dzherelna.rv.ua/. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою конфіденційності.

2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних
 

1. Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних.

2. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

3. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства України.

4. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора ostrozka2017@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».

5. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора ostrozka2017@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних
 

1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та / або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

8. Заключні положення
 

1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою на електронну пошту ostrozka2017@gmail.com.

2. У цьому документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика конфіденційності діє безстроково до заміни її новою версією.

3. Актуальна версія Політики конфіденційності у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://dzherelna.rv.ua/privacy-policy.

4. Ця Політика конфіденційності Оператора щодо обробки персональних даних застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту.